załączniki do zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom BREXIT w Spółce AJRAM – RE_START INWESTYCYJNY” w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego dalej „Programem Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit.

AJRAM sp. z o.o., ul. Sprzymierzonych 14, 14-400 Pasłęk informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. upubliczniła zapytanie ofertowe na:

Dostawę, montaż i uruchomienie pionowej automatycznej hybrydowej maszyny CNC do cięcia pianki poliuretanowej na formatki tapicerskie.

 

AJRAM sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego i złożenia oferty. Zapytanie ofertowe oraz załączniki dostępne są poniżej.


Wszelkie pytania związane z treścią Zapytania ofertowego prosimy kierować elektronicznie do osób wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie nowego łącznika wzmacniającego złącze konstrukcyjne celem produkcji przez spółkę AJRAM mebli o znacząco poprawionych cechach i parametrach użytkowych” od stycznia 2023 roku do oferty zostały wprowadzone nowe modele krzeseł z łącznikiem wzmacniającym złącze konstrukcyjne – krzesło ZARA oraz krzesło SILENT, które są krzesłami twardymi, a także krzesło tapicerowane KATHI.

Zakończyliśmy realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie nowego łącznika wzmacniającego złącze konstrukcyjne celem produkcji przez spółkę AJRAM mebli o znacząco poprawionych cechach i parametrach użytkowych”. Pierwszym efektem naszej inwestycji jest wdrożenie do produkcji nowego, zupełnie innowacyjnego modelu krzesła o nazwie MODERN, z zastosowaniem opatentowanego przez nas łącznika technologicznego, wzmacniającego złącze konstrukcyjne. W niedługim czasie planujemy wdrożenie do oferty nowej gamy krzeseł z tym innowacyjnym rozwiązaniem.

 

We have completed the investment project entitled "Development and implementation of a new connector strengthening the structural joint for the production by AJRAM of furniture with significantly improved features and performance parameters". The first effect of our investment is the implementation of a new, completely innovative model of the chair called MODERN, with the use of our patented technological connector that strengthens the structural joint. We plan to implement a new range of chairs with this innovative solution in the near future.