®

Zakończyliśmy realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie nowego łącznika wzmacniającego złącze konstrukcyjne celem produkcji przez spółkę AJRAM mebli o znacząco poprawionych cechach i parametrach użytkowych”. Pierwszym efektem naszej inwestycji jest wdrożenie do produkcji nowego, zupełnie innowacyjnego modelu krzesła o nazwie MODERN, z zastosowaniem opatentowanego przez nas łącznika technologicznego, wzmacniającego złącze konstrukcyjne. W niedługim czasie planujemy wdrożenie do oferty nowej gamy krzeseł z tym innowacyjnym rozwiązaniem.

 

We have completed the investment project entitled "Development and implementation of a new connector strengthening the structural joint for the production by AJRAM of furniture with significantly improved features and performance parameters". The first effect of our investment is the implementation of a new, completely innovative model of the chair called MODERN, with the use of our patented technological connector that strengthens the structural joint. We plan to implement a new range of chairs with this innovative solution in the near future.